Krvavý duben 1945


        Přímo v okolí Prlova byl silný kruh německých posádek. Jagdkomanda v Liptále, Hošťálkové, Horním Lidči, dále oddíly německé polní policie sloužily ve Valašské Polance, Hovězí, Halenkově,Jablůnce,Vizovicích kde též sloužili příslušníci Schupo. Další  jednotky v širším okolí byly ve Vsetíně, Zlíně , Slušovicích, Rožnově, Val.Meziříčí, Uh.Brodě,Holešově a na jiných místech.
Štáb sil pro potírání "band" tzv. Bandenbekämpfungsstab sídlící ve Zlíně koordinoval tyto síly wehrmachtu, SS i policie v boji proti stále silnější partyzánské brigádě Jana Žižky a dalším partyzánským oddílům, jež operovaly na rozsáhlém území střední Moravy.  Okupanti se partyzánů velmi báli a proto si netroufali jít s nimi do střetu bez nasazení velké operační síly,složené povětšinou ze zkušených vojáků. Například komando zvláštního určení Nr.31 sestávalo z velké většiny z příslušníků SD, kteří působili v Jugoslávii, kde bylo jejich úkolem bojoat proti Titovým partyzánům.
       Nacisté vypracovali plán na úplné zničení 1. Čs.partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova s názvem Auerhahn - Tetřev. Počátkem listopadu se hlavní velitel této operace generál Windeck sešel s velitelem policie plukovníkem Attenbergerem a výsledek této porady byl konzultován se samotným K.H.Frankem, který si na čas přemístnil svůj štáb blíže centru dění do Brna. Začaly přesuny sil německé branné moci určených k provedení těchto "kotlových" operací, to znamená, že byl obklíčen dříve vymezený prostor a po té rozdělen na devět různých částí, tyto pak byly jeden po druhém důkladně pročesávány. Prohledávání domů a budov příslušela policii a gestapu, lesy a volná prostranství pak vojenským útvarům.
       Na tuto velkolepou ukázku síly byly vyčleněny tyto jednotky -  několik praporů wehrmachtu z 540.divize a příslušníci blíže neurčených útvarů SS o síle 12 000 mužů. Dále zvláštní policejní jednotky Burger a Ruhsam o kterých již byla řeč v počtu asi 700 vojáků. Nemohli chybět ani úředníci gestapa, Schupo ,SD ,oddíly působící na prohledávaném území a oddíly k zvláštnímu určení tzv. ZbV Kommanda 1,9,24 a 31 dohromady čítající až dva tisíce mužů.
Musíme si znovu uvědomit, že nacisté nutně potřebovali v týlu svých armád klid pro blížící se ustupující hlavní síly. Museli udržovat infrastrukturu a výrobu v Protektorátu Čechy a Morava neporušenou a fungující.
        Tato taktika  přinesla své ovoce a partyzánská brigáda přišla o mnoho zkušených bojovníků z nichž nejslavnější obětí honičky na partyzány se stal Ján Ušiak velitel 1.čs.part.brig.J.Ž z Trocnova, který těžce raněn splnil partyzánskou přísahu a ukončil svůj život vlastní rukou. Ve stejné přestřelce byl raněn též jeho zástupce major RA Dajan Bajanovič Murzin,ale hlavního cíle Němci nedosáhli. Nezničili  "bandu Ušiak-Murzin"jak ji sami nazývali, ale pro partyzánskou brigádu byl měsíc listopad kritickým.Po těžkém přechodu na Vsetínsko a Zlínsko se brigáda uchycuje pevně na půdě protektorátu a začíná se početně rozrůstat.
        Přejděme teď k příběhu malé obce v údolí Prlovského potoka. Jednoho lednového dne se v Prlově objevil zraněný  velitel brigády Jana Žižky z Trocnova  D.B.Murzin spolu se šesti druhy. Byli promrzlí, hladoví a velitel Murzin měl navíc horečku. Prlov byl v té době jendím z center partyzánského hnutí. Působila zde rota Tomáše Polčáka-Šebíka zástupce velitele praporu. Podnikali sabotáže na elektrických a telefonních ústřednách a sloupech, poškozovali koleje, odzbrojovali maďarské i německé vojáky, přepadali jejich kolony, čímž získávali tolik potřebné zbraně a munici.  Husarský kousek se podařil prlovské skupině na počátku roku 1945, kdy osmičlená skupina partyzánů odzbrojila asi 120 člený oddíl maďarských vojáků ubytovaných v lesním úřadě v Pozděchově. Odměnou jim byly dva povozy zbraní, munice a trhavin. Další větší akcí bylo přepadení kolony pěti německých nákladnich automobiů v Prlově na zatáčce, kde se podařílo ukořistit na 40 pušek,samopalů a větší množství munice.


ZAČALO TO V LESKOVCI

( Viz. rubrika.výpovědi svědků - výpověď pana Martince)

        3. dubna bylo úterý ,den po velikonocích. V poklidném Leskovci, nacházejícím se mezi Vsetínem a Valašskou Polankou, hospodařil mlynář Juříček se svou ženou a třemi dětmi, synem a dvěma dcerami. Syn měl 19 a děvčata 16 a 14 let. Nebylo by na tom vůbec nic zvláštního , kdyby však hospodář a jeho rodina ve svém mlýně tajně neposkytovali útočiště raněným partyzánům ve skrytém improvizovaném lazaretu, kde přebýval jistou dobu sám velitel 1. Partyzánské brigády J.Žižky D.B Murzin. Problém byl v tom, že v tomto příběhu figurují i jména Bednář a Šmíd, konfidenti gestapa s krycími jmény Velký a Malý Franta, kteří se snažitli o napojení na štáb 1.Čs Partyzánské jednotky J.Žižky. To bychom se však odchýlili od dějové linky prlovského příběhu a tak si jen připomeňme hrůzný konec statečného mlynáře z Leskovce a jeho rodiny.
        Neskutečná scéna se odehrála toho dne u Juříčkova mlýna , kdy čtrnáctiletá Mařenka úpěnlivě prosila o život svých rodičů, srdceryvné výjevy a ještě krutější konec. Ještě dlouhé roky po válce se jejich sousedovi, který to celé sledoval na vlastní oči nedalo toto neskutečné, hrůzné divadlo spát.  Celá rodina postřílena. Dva partyzáni, přítomní v té době v lazaretu při krátké přestřelce zabiti. Další dva se ukryli v mlýnském náhonu a tam v ledové vodě setrvali šestnáct hodin. Jedním z nich byl i velitel  prlovské skupiny Vasil Lavriščev.  Mnich František Agapitus Bláha, ošetřovatel nemocných svázán a odvezen. Toto byl prolog k vraždění na valašsku.

STĚHOVÁNÍ VRAHŮ

        V polovině dubna se ve Vizovicích hlásila k provedení svých rozkazů asi 300 členná skupina vojáků SS. Byli to příslušníci nechvalně známé jednotky „EINHAIT JOSEF"- /část Stíhacího svazu jiho- východ/, spadající pod divizi SS Brandenburg jíž v té době velel  (SS-obersturnbanfurer(podplukovník) OTTO SKORZENY.Složení jednotky bylo následující: sudetští a slovenští němci a příslušníci Hlinkovy gardy, speciálně vyškolení a vycvičení pro sabotáže,provokace a boj proti partyzánům.

KŘEST OHNĚM

        16.dubna odpoledne. Opuštěné paseky nedaleko silnice z Loučky do Vizovic. Několik nákladních aut s esesmany se blíží ke skupině stavení. Obkličují je, vypalují dva domy a tři lidé ten den nepřežili. Generálka na Ploštinu? Její osud byl stejně zpečetěn!

PASEKY V PLAMENECH

        Když si přečtete román Ladislava Mačka příslušníka partyzánského oddílu „Smrt si říká Engelchen", kde popisuje a uměleckými prostředky umně a s hodnotou vlastního prožitku, vyjadřuje svůj postoj k otázkám, které se kolem celého případu točí. Měli partyzáni bránit Ploštinu proti mnohonásobné přesile a dát tak záminku němcům k mnohem rozsáhlejším akcím v širokém okolí?
Nebo se měli za každou cenu pokusit Němce odrazit a Ploštinu bránit ?
My nechceme spekulovat a řešit tyto citlivé a bez uvedení širších souvislostí, vynášet soudy nad minulosti!
Naším úkolem  je seznámit Vás s fakty o zvěrstvech zločinného systému, nacionálního socialismu na konci války.

UDAVAČI

        Již jsme se zmiňovali o konfidentech gestapa , tento ploštinský případ jde jednoznačně na jejich vrub. Dva placení špiclové Zlínského Gestapa Machů a  B a ťa   využili snížené ostražitosti partyzánů po smrti velitele Nikolaje. Dostali se do partyzánské jednotky a jejich přičiněním se 19.duben 1945 proměnil v peklo pro malou pasekářskou osadu Ploština. Tři krátká jména. O to delší je seznam nelidskostí spáchaných toho dne i jejich vinou na Ploštině.
        Paradoxně první obětí se ráno stal prlovan Josef Vařák, kterého němci zastřelili a důvod jeho smrti je obestřen mnoha spekulacemi. Byl Vařák skutečně ve spojení s partyzány? Na tuto otázku je jednoznačná odpověď - ano byl, fungoval jako spojka a pomocník prlovské skupiny.. Poznal ho snad některý ze zrádců ? Staly se mu osudné léky, které vezl své nemocné matce z Vizovic? Nechtěli mít němci svědky své velké akce ? Spojili si jméno Vařák z Vařákovými pasekami o nichž již věděli, nebo tušili, že jsou jednou ze základen partyzánů?  Zkrátka nikdo neví proč 19.dubna 1945 zemřel Josef Vařák asi kilometr od Pozděchova?    Existuje ještě jedna možnost, jíž zmiňuje i Roman Cílek ve své knize „Smrt na prahu života", že to byl jen cvičný výstřel některého z esesmanů. Jeho tělo bylo nalezeno v neděli 22.dubna v Pozděchově pod kostelem v lese zvaném Klínovica.
        Kolem poledne přijela do Újezda u Vizovic tři nákladní auta s vojáky. Zastavili se u radnice, kde tou dobou dleli pojízdní brusiči nožů Ladislav Rangl se ženou a dvěma malými dětmi a jeho švagr Rudolf Pfleger. Bez jakéhokoliv vyptávání nebo vysvětlování je vyvlekli a zastřelili. Ve voze zůstala sama Vlasta Ranglová.Neušla ani ona byť v náručí držela půlroční dítě. Salva ze samopalu ji skácela na zem i s dítětem. Miminko celé od matčiny krve bylo k neutišení, dvouletý Zdeněček se instinktivně schoval vzadu ve voze. Důvod tohoto činu: udavačský dopis obsahoval zprávu, že Rangl hrál partyzánům na harmoniku..?! Tento příběh na vlastní oči viděl a popsal místní farář Vladimír Růčka,který z   náručí mrtvé, krví zbrocené matky, sám bral plačící dítě k sobě.
        Akce nabírala na obrátkách.Po cestě na místo zastavili se katani na samotě Ryliska. Tam hospodyně Františka Rašková, které zapálili  dům nad hlavou utíkala s desetiměsíčním chlapečkem v náručí do Vysokého Pole. Chlapeček prochladl a  zemřel .Ve vedlejší usedlosti našel smrt mladý pětadvacetiletý mladý muž . Jeho matka, jež byla vyvedena, aby připravila zvířata k rekvizici, zaslechla jen dva výstřely a viděla jak její dům začínají stravovat plameny, syna neviděla nikde. Našla až jeho ohořelé tělo, když našel smrt v rodném  domě .
Rozzuřeni tím, že jim do rukou nepadl žádný partyzán,posilněni nakradenou slivovicí začali rabovat, loupit a co nemohli odnést zničili a potom zapálili. Osm z deseti chalup lehlo popelem třiadvacet mužů a jedna žena z Ploštiny ten den ukončilo svou životní pouť, když neunikli ze smrtícího obklíčení i když se o to pokoušeli.Někteří popadli motyky s tím, že jdou na pole obdělávat úrodu. Marně. Jen jednomu muži se zázrakem podařilo dostat z hořícího domu a přežít.

PARTYZÁNSKÁ OBEC

        Tento hrdý titul po válce právem získala naše rodná ves. Možná je v těchto řádcích příliš pathosu,ale ať. Tento příběh, tato skutečná událost, vzbuzuje v místních již generace směsici smutku a nespravedlnosti, ale i hrdosti nad činy našich předků jež nesmazatelně vešly do dějin protifašistického odboje. Povídat o partyzánském životě v Prlově  se na tyto listy nevejde,
 ale ještě jednou se musím zmínit jak výstižně a s citem píše o této hrůzné události pan ROMAN CÍLEK ve své knize Smrt na prahu života, která detailně popisuje všechny okolnosti vypálení Prlova. Chceme Vám ve stručnosti připomenout ono osudné pondělí.

PŘÍZRAK PLOŠTINY.......

        Lidé byli vyděšeni událostmi na Ploštině a mnozí tušili, že stejný osud by mohl potkat i Prlov a nemýlili se.O osudu naší obce již bylo již rozhodnuto. Není známo datum schůzky v komnatách vizovického zámku na které se jednalo přímo o Prlově, ale je pravděpodobné, že proběhla někdy o víkendu a to nejspíše v sobotu odpoledne! Aktéři jsou již v současnosti známí.
Pojďme si zběžně představit ty z vrahů, na kterých ulpěla krev nevinných.

        Tak nejprve velitel Vizovické posádky SS s názvem Z b.V Nr.31 (SS.Zur besonderen Vervendung Kommando)- oddíl k zvláštnímu určení, SS obersturmführer (nadporučík) a kriminální komisař, nositel zlatého odznaku NSDAP Erich Wienecke. Dále tu dlel na Německé univerzitě v Praze vystudovaný filozof,  jinak pedagog jak o sobě rád tvrdil, rodák z Horního Benešova na Bruntálsku, velitel tzv.SS- JAGDRGUPE 232 „JOSEF"(Speciální stíhací svaz jihovýchod,stíhací skupina Slovensko), jak se také této jednotce říkalo, SS- obersturmführer (nadporučík) dr.Walter Pawlofski.  Spolu s ním jeho věrný druh též vzdělaný, osm(až deset,prameny se liší) jazyků ovládající SS- oberscharführer(praporčík) Kurt Werner Tutter,rodilý pražák smíchovák, aktivní člen Sudetoněmecké strany, významně se podílel na předmnichovském rozbíjení republiky. Podle svědků byl Tutter nejaktivnější z důstojníků při masakrech jak dříve na Slovensku tak i nyní v našem kraji. Jeho úkolem v jednotce byl výcvik v řízeném rozhovoru a výuka legendy, kdy agenty učil vmísit se mezi civilní obyvatelstvo a právě s naučenými legendami o „sběhnutí od jednotky" se měli dostat k partyzánům. Proč uvádíme vzdělání a postavení těchto zločinců před válkou? Aby si čtenář sám udělal obrázek  jací lidé vydávali tak zrůdné rozkazy, že to nebyli tupí nevzdělanci. Kam až může člověk  klesnout !


Einheit Josef

 

Josefovci při výcviku

Při protipartyzánských akcích na Slovensku


        Jen pro úplnost určitě na poradě nechyběl SS-untersturmführer Ferdinand SONNBERGER vyučující ženijní přípravu a taktiku a nezapomeňme ani na SS- oberscharführera  Puritzera jenž se v jednotce věnoval bojovému výcviku a střelbě a na SS-obrscharführera  Kankeho specialistu na trhaviny.
        Téma schůzky je nad slunce nější. „ Prlov je ve spojení s partyzány, je třeba exemplárně potrestat viníky! Ploština nevyšla! Žádní partyzáni, jen munice, to nestačí! Selhala práce rozvědky . V Prlově musíme stůj co stůj partyzány vyslídit!"
Jako by ještě dnes zdmi vizovického zámku, zněla němčinou pronášená slova o trestné výpravě takzvané  SS- Jagdverbande, kterou byla skupina Josef.
        Tyto Jagdverbande měly být obdobou britských commandos Byla to část divize BRANDENBURG,jíž tehdy velel sám Hitlerův specialista na diverze, výše zmíněný SS-Obersturmführer Otto SKORZENY. Proč o něm hovoříme již podruhé?   Po válce se vyrojila řada spekulací o tom, že byl sám přítomen na Valašsku při masakrech civilního obyvatelstva. Důkazy chybí, lépe řečeno je to velmi nepravděpodobné.


PROVOKATÉŘI
 
        Svoji černou práci si příslušníci  EINHEIT JOSEF  odvedli na úkor Prlova již den před masakrem.
V neděli si Tutter specialista na legendu a řízený rozhovor dal zavolat několik slovenských příslušníků této sudetoněmecko-slovenské vojenské skupiny Perglera, Gaala, Močáryho,Nováka,Valoviče, Lörincze Ošusta a Hudce a poručil jim, aby zašli do Prlova a pokusili se tam pod záminkou, že jsou zběhové mířící k partyzánům opatřit další důkazy pro již naplánovanou a rozhodnutou akci.
        Ti svůj úkol tentokrát na rozdíl od Ploštiny splnili s následnou pochvalou od Tuttera. Není jasné jak přišli do styku z Oldřichem Kovářem z Bratřejova, ani jaká je úloha Marie Růskové,kterou potkali a která jim po vyslechnutí naučeného příběhu o zbězích ze slovenské armády a o tom, že chtějí k partyzánům nebo alespoň přejít frontu, slíbila přinést mapu. (Z osobního kontaktu ze sourozenci Marie Růskové vím, že jim Marie neřekla nic o partyzánech protože jí byli podezřelí a tehdy každý občan Prlova věděl jak se má chovat. Své matce se svěřila, že potkala tyto slovenské vojáky ,ale jen s nimi při cestě ze zaměstnání konverzovala o nedůležitých věcech .pozn autora) Do vesnice se báli jít, protože několik  provokatérů se z akcí v Prlově nevrátilo a leží dodnes někde po okolí ve valašských lesích.DEN Z NEJTĚŽŠÍCH

        Ráno v Prlově 23.dubna vypadalo asi následovně: kolem šesté už byla celá ves obklíčena asi šesti sty příslušníky obou výše uvedených jednotek, dále byla k dispozici půl rota vojska, jednotka maďarských polních četníků, Gestapo z Vizovic, Vsetína i Zlína.
Většina obyvatel „Hořanska“ byla probuzena střelbou po prchajícím partyzánovi, který tu noc trávil v jednom z prlovských partyzánských, "domovů". Pak začali obsazovat jedno stavení za druhým, ve většině kradli rabovali, šli hlavně po penězích, zlatu a dokladech, nepohrdli ani civilním šatstvem a samozřejmě kradli jídlo a pití.
        Hospodářská zvířata sehnali dohromady a později odvedli do Vizovic. Tento úkol dostal dobrý hospodář Jiří Turýn, kterého později nalezli zastřeleného u Vizovického zámku.
        Obyvatelé vesnice byli v pak v některých případech velmi brutálním způsobem, donuceni shromáždit se v hostinci Antonína Ondráška. Nacisté, ale v některých případech i Hlinkovci  se ve chvílích, kdy neplnili jiné rozkazy, neustále bavili tím, že přítomné týrali nejen fyzickým týráním , ale působili na ně i nelidským zastrašováním. otázkami typu: „Kde je tady hřbitov"?, nebo „Tady bych chtěl být hrobníkem, to by bylo práce" a podobně děsili hlavně ženy .
        V hostinci se připravovaly výslechy, nikdo netušil co se bude dít. Lidé byli postaveni ke zdi a přihlíželi, kterak se jejich věznitelé posilňují ve velké míře alkoholem, na něco čekali !  „Třeba nás chtějí jen postrašit a odjedou, fronta je blízko, proč by zabíjeli." Podobné myšlenky snad ovládaly tiché čekání zadržených  mezi kterými se shodou okolností nacházelo i několik aktivních partyzánů , kteří  shodou okolností zůstali ve vsi právě v den, kdy jim osud nepřál. Tíživé ticho, přerušované ranami a občasným zasténáním zbitých nebo zavzlykáním žen, bylo přerušeno až rázným zvukem vchodových dveří.
Všichni zůstali stát na místě jako zařezaní, tu mučivou nejistotu, strašným způsobem rozptýlil příchod skupinky několika osob! Mezi kterými všichni  z hrůzou poznali nedávno zatčeného partyzánského pomocníka Aloise Oškeru, který v Prlově často pobýval a prlovské partyzány znal osobně byl oblečen v německé uniformě bez distinkcí a opasku a dva maďarské důstojníky, které partyzáni při jedné akci nechali zraněné naživu, uzdravili je a jednou při nečekané detonaci ukrytých výbušnin na Ploštině, kdy spojka přiběhla pro léky se jim podařilo uniknout. Ale chtěli se mstít, krutě mstít za smrt jednoho jejich muže padlého při této přestřelce.
        A teď tu stáli Oškera jako lidská troska bez vlastní vůle, kdy i na WC s ním chodila stráž a Maďaři, ze kterých místo vděku z nich sálala neukojená touha po pomstě. Na Oškerovi byly vidět stopy nelidského zacházení a po pohrůžce zastřelením celé jeho rodiny pokud bude mlčet a na druhou notu údajně přislíbili hostinec jako odměnu. Postava Aloise Oškery je rozporuplná, do německých rukou padl při léčce a zřejmě nemohl splnit slova partyzánské přísahy a ukončit život vlastní rukou. Tradovalo se, že byl ještě velmi mladý šestnáctiletý hoch, jenže archívy mluví jasně Alois Oškera měl 21 let.
        Oškera spolu s Maďary začali obcházet jednoho po druhém a označovali partyzány a jejich pomocníky a odsuzovali je tím k jisté smrti. Vybrané osoby pak odvlekli do hovorny, kde je dále vyslýchali a mučili tím nejstrašnějším způsobem. Výkřiky bolesti se mísily s pláčem žen, které nesnesly ten neskutečný tlak okolností. Ještě než sečteme smutnou bilanci černého orlovského pondělí dejme slovo prlovské kronice.
        Výmluvně zvoleným červeným inkoustem je tu psáno:
„Výslech v hostinci pokračoval esesáckými metodami. Občané shromáždění v sále byli postvení do řad podél stěny a slyšeli stále stejnou řeč: „Kdo by věděl, kde a u koho se partyzáni ukrývají, zachrání sebe i svoji rodinu jinak........! Podíval se směrem k protější zdi kde stál kulomet! Po krátké poradě zaznělo-„Všichni ke zdi vy psi" , esesman stojící u kulometu natáhl spoušť a to cvaknutí zařízlo se každému do týla. Tu i třeba stará babka instinktivně cítila, že to bude střílet..... .
        A znova, „Kdo se chce zachránit a jít ke svým dětem, ať zvedne ruku! Poví nám co ví o partyzánech a kde a u koho se skrývají. Jinak!?" No tak!", zařval česky důstojník,
        " budu počítat do tří, budete- li mlčet jako tamti", ukázal na již vybrané nešťastníky, kteří zmučení a od krve, sledovali též toto děsivé představení, které právě vrcholilo" tak vám ty tupé palice navrtáme!"
Toto je autentický úryvek z Prlovské kroniky. Nepromluvil nikdo.
 
        Devatenáct vybraných zůstalo v hostinci a již jim zbývalo jen několik hodin života. Ostatní byli vyhnáni a odvedeni do vedlejší obce Pozděchov, kde pod pohrůžkou zastřelení dvaceti osob nesměli opustit budovu staré školy. V Prlově  se  zatím odehrávaly úděsné okamžiky. Zástup šestnácti odsouzených se vydal na pochod Prlovem.
        Na zvláštní přání zachráněných maďarských důstojníků se totiž od ostatních oddělila trojice aktivních partyzánů, které maďaři usvědčili z přepadení jejich kolony, tak  Antonín Ondrášek, Leopold Štach a Tomáš Heto  svůj život ukončili  u blízké obce Bratřejov, kde dnes u cesty stojí malý pomníček. Dříve tam stávaly jabloně, na které pověsili již zmučená těla a ještě jim z nepochopitelných důvodů stříleli do obličejů. V jedné lebce se našlo 24 projektilů.
Z nově odtajněných archivních dokumentů se v souvislosti s maďarskými důstojníky hovoří o jménech důstojníků Szabó a Erdödy. Další aktivní partyzán Antonín Juráň zatím čeká na svou smrt s šestnácti dalšími nešťastníky a  poslední s prlovských bojovníků, kteří byli chyceni Jan Ondrášek prošel sítem výslechů a i když jej Oškera dobře znal z neznámých důvodů jej vynechal.


        Vybraná skupina šla Prlovem v čele z Marií Růskovou, která nesla koš z výbušninami. Předem vytypovaných domů se průvod zastavil. Nejblíže hostince byl domek Tomáše Trlici, dnes je toto místo za rodinným domkem manželů Cedidlových.

        Ve vedlejších domech viděly scény z tohoto dramatu dvě svědkyně Rozina Kratinová a Marie Juráňová. Ty popsaly jak Němci donutili syna hospodáře Josefa Trlicu, aby se svlékl do spodního prádla civilní šaty, které byly na konci války vzácným zbožím mu poručili dát bokem, pak výstřel, Trlica klesá a zůstává ležet. Podobně asi skončili i Jan Ondrášek a Antonín Juráň,  již notně potlučeni z dvouhodinového bití v hostinci. Poslední, který měl být vhozen do hořícího domu Oldřich Kovář se vzepřel a pustil se s esesmany do otevřeného střetu. Jednoho pěstí poslal k zemi, ale v zápětí padá pod ranami z několika zbraní. Němci již pociťovali silný žár a nemohli jeho tělo přímo vhodit do plamenů, tak jej do ohně strkali ostrévkami na sušení sena. Pomohli si i několika otýpkami paliva,ale tělo Oldřicha Kováře jako jediné shořelo jen z části.
        Další přímé svědectví je od stařenky Ondráškové, která zůstala sama s devítiměsíční holčičkou a viděla hrůzné divadlo v čísle 77. Pět příslušníků rodiny Ondráškovy spolu s bratrancem Jaroslavem Hetem byli svázáni  řetězem ve světnici pak zazněly salvy a nacisté stříleli hlavně do končetin, aby utrpení obětí bylo co největší, teprve pak dům zapálili. Jako zázrakem se podařilo z plamenů uniknout Tomáši Ondráškovi mladšímu.  
Tajemstvím je obestřen osud šesti posledních odsouzenců na smrt, kteří museli až na horní konec vsi k domu č. 52, v místech kde se dnes nachází kravín . a hrůzy konané německými fanatiky zřejmě viděli z bezprostřední blízkosti. Manželé Bohuslav a Terezie Žákovi, Jan a Anna Turýnovi a sourozenci Marie a Antonín Růskovi zahynuli v tomto domku, jež nebyl po válce obnoven. Zatím  je jasná jedna skutečnost! Vrahem Mařenky Růskové je Vojtěch Roziak, což určili nezávisle na sobě jeho spolupachatelé, mezi kterými nechyběli nám již dobře známí Gaal, Pergler.Ošust, Novák, Hudec, Orlík a další slovenští přisluhovači hitlerovců.
 
        Tak toho pošmourného dubnového dne zemřelo v Prlově  mučednickou smrtí patnáct lidí, kteří byli upáleni, tři další byli oběšeni u Bratřejova. Kromě již zmíněných domů, lehlo popelem dalších pět.
 

        Dopovězme si do konce příběh jediného přeživšího.   
        Tomáši Ondráškovi mladšímu se podařilo i s několia průstřely v nestřežené chvíli uprchnout a schovat se. Dostalo se mu také  pomoci od prlovského ranhojiče Jaroslava Polčáka, ten však ihned řekl, že musí k lékaří a také by možná přežil, ale  ani ve Valašské Polance ani ve Vsetínské nemocnici, kam ho spoluobčané zavezli si ho po udání Gestapo, předalo do Hošťálkové  a neušel kruté smrti .Byl nalezen  23.května 1945 v mělkém hrobě v Hošťálkové, se stopami po nelidském mučení, kdy byl pověšen na hák za kůži na krku a soudní lékař, jenž tělo ohledal, konstatoval, že byl Tomáš Ondrášek mladší pohřben za živa.

        Nezapomeňme také na osud  Jana Turýna, hospodáře, jehož si němci vybrali aby jim vedl dobytek do Vizovic, kde ho pak v zámecké zahradě zastřelili  . Je  to až pateticky dojemné, ale nebraňme se pojmenovat věci pravými jmény obyčejní lidé z Prlova ukázali jak hrdinně se dokáže chovat člověk i v situacích ve kterých by mnozí neobstáli. Nebo jinak. Zachovali by jsme  se  stejně?                                            

                                                                                                                                                                                       (D.G)

 
 
 
 
 
 
 

 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Všechny informace publikované na těchto stránkách jsou dohledatelné v archivech. Kopírování bez souhlasu autora stránek (Valašský odbojový spolek- PRLOV 1945) je zakázáno! V případě zájmu o použití některých pasáží se na nás obraťte pro udělení souhlasu. Děkujeme za pochopení!