Členská přihláška pod textem ke stažení

Případný zájemce odešle tuto přihlášku na adresu Valašský odbojový spolek Prlov. Prlov 141. 75611 .
 

                         

 

Jméno, příjmení, titul

………………………………………………………………………………...

Narozen(a) dne ………………… v …………..………………………. okres .............................

 

Stálé bydliště ………………………………………………………………………..………………..

Tel.: …………………….E-mail: ……………….………………….Fax: …………………………..

 

Žádám o přijetí za člena  Valašského odbojového spolku.

Dobrovolně, bez nátlaku a jsem ochoten/na v rámci tohoto spolku uplatnit svoje schopnosti co nejlépe ve prospěch celku i sebe.

Důvodem mého vstupu do VOS je, a) chci se plně podílet na chodu spolku

                                                        b) sympatizuji s činností VOS

                                                        c) jiné ( stručně vyjádřit)[1]

 

Prohlašuji, že jsem se nikdy neprovinil(a) proti českému národu a samostatnosti českého státu, nedopustil(a) jsem se trestných činů, a nebyl jsem vědomým spolupracovníkem státní bezpečnosti a dalších represivních orgánů v letech 1948 - 1989. Dále prohlašuji, že jsem nebyl(a) a nejsem členem (členkou) nebo přívržencem (přívrženkyní) extremistických organizací neofašistického a neonacistického typu.

Za údaje, mnou uvedené v přihlášce, nesu plnou odpovědnost.

Zavazuji se pro rozvoj celku získávat další členy ( bratry,sestry- nepovinné oslovení z úcty k legiím a sokolům).

Souhlasím s použitím výše uvedených osobních údajů pro evidenci Valašského odbojového spolku, při dodržení podmínek zák. č. 101/2000 Sb. na dobu neurčitou.

Datum ……………………………….                      Popis …………………………………….

Souhlas alespoň jednoho z rodičů, v případě, že žadateli o členství  ve VOS je 15 a více let a méně než 18 let:

Jméno, příjmení, titul ………………………………………………dat. nar. ………………………

Bydliště ………………………………………………………………………..……………………...

Tel.: …………………….E-mail: ……………….………………….Fax: ……………………….…..

 

 

                                                           Gargulák Daniel - předseda………………………………..

  [1] Kolektivní, sportovní klub, organizace, právnická osoba aj.

 
 

 

Členská přihláška VOS 2016 a.doc (178688)  

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Všechny informace publikované na těchto stránkách jsou dohledatelné v archivech. Kopírování bez souhlasu autora stránek (Valašský odbojový spolek- PRLOV 1945) je zakázáno! V případě zájmu o použití některých pasáží se na nás obraťte pro udělení souhlasu. Děkujeme za pochopení!