Diverzní akce

Oddíl Prlov 

Ministerstvem národní obrany uznán jako bojový od 15.10.1944

Pod oddíl Prlov se v určité době řadily oddíly nebo skupiny: Olga, Bratso Matys, Laža, Ondrovčák, Foltýn, Jarda7 ( Jaroslav Pala několik akcí na Prlovsku)

 

 

Okolo 10. 10.1944 – Přepadení  KDF 82 (osobní německé auto) u Mynářovy pily. Účastni: Šebík, Vizovský, Prokopec, Ant.Polčák, Turýn  Jamovský. Kořist: 5 pušek, dvě bedýnky nábojů a dvě bedýnky granátů.

Později v říjnu – přerušení telegrafického a telefonického vedení od Val.Polanky asi 20 sloupů – směr ke Vsetínu.

Konec října, začátek listopadu, přepadení maďarských vojáků v Prlově – to se stalo ještě několikrát. U Tomaníka čp.7,Holubů 130, Surých  54.

15.-16.11 – Zachar Sirotin si do Prlova přichází pro benzín, řidiče a autobus a nechává se odvézt se skupinou asi patnácti mužů do Lichnova u Frýdku. Byla to akce pro nalezení velitele Murzina.

17.listopad – po rozbití štábu na Kněhyni se zúčastnil prokazatelně nejméně jeden člen prlovské skupiny Ant. Prokopec akce při hledání Murzina, který se zraněný skrýval na Znajce. Akce dopadla tragicky, na Kladnaté  je obklíčilo vojsko, policie a SS v rámci operace Auerhahn-Tetřev. Zahynul velitel  kap.Sirotin, por.Vinogradov,

Listopad – společně se skupinou Bratso Matyse, přepadávají prlovští partyzáni kolonu 5 LKW – nákladních automobilů, ž nichž jeden úplně shořel. Kořist: 1 LK,36 pušek, mnoho munice a bedýnky s granáty

23.11 1944 –  zásobovací akce – sk.Olga u obchodníka Kameníka v Prlově – Houfek použil jméno Kapusta.

16.12. Olga – zásob.akce u Kameníka Prlov

Ten samý den- Prlov 16 partyzánů u Turýnů 111 zásobovací akce – J.Turýn byl podporovatelem partyzánů, ale jejich výskyt musel  hlásit aby dostal od starosty Surého potvrzení pro Němce a ti nepojali podezření .

16.12.            Prlovský odd. přerušení  tel. spojení  k  V.Polance.

Prosinec 1944 – 10 zásobovacích akcí pro stále se množící stav mužstva. Bylo zabito 10 vepřů a 1 kráva. Zabíjačky prováděl převážně Vizovský. Kuchařem byl Jan Kratina –starý Růsek. Partyzáni postupovali tak, že si se starostou Prlova Surým domluvili, který dům je na řadě pro plnění povinných dodávek. U nich provedli „přepad“ dali jim písemné potvrzení a němci to museli akceptovat.

Konec prosince, začátek ledna, probíhá konsolidace a rozdělení příliš velkého počtu partyzánů v Prlově. Odcházejí na Ploštinu, do Zádveřic a jinde.

Leden 45 – útok na německé auto

 

4.1 – Partyzáni si berou od hasičů v Prlově 50l benzinu – odvoz do Mladcové. Hasiči to odepisují jako použité palivo na cvičení.

1.2 - .1945 – účast na přepadení spínací transformátorové stanice ve Zbrojovce Vsetín. Podílelo se na ní  až 30 partyzánů a dělá si na ni nárok i odd. Vladimíra Jerryho Krejčíka. Vnikli do areálu stanice a přítomné zavřeli v protileteckém krytu. Budova při spínací stanici a stanice samotná byla zcela zničena. Hlavní úkol – zastavit práci ve Zbrojovce Vsetín se povedl. Přišli i odešli ve směru Hošťálková. B252/103 fol. 305/319

Pozn. Jana Holbíka z Prlova. Na spínačku šli partyzáni i z Prlova a vzali s sebou na první akci nováčka, polského příslušníka Pavla. Ten se nevrátil se skupinou, zabloudil a uváděl, že je honili Němci. Nevím jestli dali také nálož k mostu. (Nepravděpodobné, že by se zůčastnili prlované ve větším počtu na spínací stanici. Jednak se osobně moc neznali a hrozilo nebezpečí přestřelky mezi patyzány. A také by větší počet snáze vzbudil podezření ostrahy. A ti mohli spustit popach.

8 nebo 9.2.1945 Odzbrojení  MKA. Od 14 dělostřeleckého regimentu. 3 pušky.1 samopal.

Únor – přepad Němců v Senince 11 pušek ukořistěno a také dvě bedny Panzerfaustů, které ukryli ve hnoji u Žáků čp.98 –(později vypáleno)

16.2.1945 – Přepad maďarského auta mezi Val.Polankou a Prlovem. Kořist 3 pušky, pistole, zásoby munice. 2 maďaři usmrceni, ostatní se rozprchli po lese. Velitel akce Polčák. 34-157/28C

Během února 1945 ukořistil Vizovský převlečen do ženských šatů, samopal důstojníkovi oddílu Wehrmachtu, jednalo se o StG 44. Tato akce byla nařízena Buďkem, aby Němcům nahnali strach a ti odtáhli, neboť překáželi v rozvoji partyzánské brigády. Výsledek byl úspěšný, skutečně odjeli, nakolik pomohla tato "komická" akce je otázkou.

5.3.1945 – Odzbrojení 60 vojáků MKA.

Březen 45 – zničena 2 něm. Auta –  Od. Prlov a Od.Ploština.  FM, Vzpom.TPŠ

27. Březen 45 – Zničeno tel.a telegraf. Vedení – Zlín-Vsetín, Vizovice – V.Polanka, Zlín-Uh.Hradiště – Odd.Ploština – Matys – Polčák

Zpravodajskou činností získáváno mnoho zpráv o pohybech a zamýšlených akcích SS a gestapa a také o pohybu, počtech a výzbroji WH a MKA. / Lexa – Strýček, Knoll, Michalík, Březina-Boček/ Usilovně pátráno po agentech gestapa V.Franta - /zlikvidován ve V.Mezříčí  Č.Podzemným /. Pořízeny fotografie a předány důvěrníkům /M.Knoll,  TVCO/. Získávány zprávy o odvozu strategických surovin ze skladů ve Zlíně, Vizovicích a Želechovicích hlavně fy.Baťa. Propaganda mezi něm.vojáky vystupňována na maximum. Stav odd.Buďko 279 mužů.

František Kousal četn.stržm. v H.Lidči, pp JŽ Ploština, uvádí:

V březnu 45 doprovázel velitele sk.Ploština ve voze jako četník z Lačnova do H.Lidče (N. Kostin), který zjišťoval sílu něm. Vojska v H.Lidči. N.Kostin se setkává s finančním policistou chorvatské národnosti Petrem Šererem, kterého získal pro partyzánské hnutí. Kostin dostal od Šerera 20 granátů a dva pásy do kulometu / zřejmě německý lehký kulomet MG 34/45 –tzn.100 nábojů/

Březen 1945 – odzbrojení 120 vojáků MKA – bohatá kořist – 100 pušek, 20 automatů – spousta munice. Maďaři byli ubytováni na lesním úřadě a v hostinci. Jen jeden se pokusil o odpor, byl zabit.

28.3 – odzbrojení maďarské roty. Kořist  65 pušek, 1 automat, 4 pistole.  Účast:

30.3 – v Prlově přepaden maď. Kolony – 2. Pytle konzerv, 3.bedny granátů – spolu s odd. Ploština

Nezdařený přepad na zatáčce- nepodařilo se zastavit první automobil.

2. dubna – zastřelen Hlinkovec u Prlova – možná příslušník skupiny Josef nebo Edelweiss.

5.4 – Mezi Val.Polankou a Vizovicemi přepadeno štábní vozidlo a zabiti dva důstojníci, kteří u sebe měli důležité mapy související s ústupem německých vojsk. Tyto dokumenty byly dodány Murzinovi a ten ji dostal k maršálem KONĚVE

6. dubna – Další přepad tří aut  u Mynářovy pily. Zabiti 3 důstojníci.  

7. dubna –  Přepadení  autokolony u Polanky. Zničena tři nákladní auta a jeden osobní vůz. Ubito 26 a raněno  14  zajati dva důstojníci. Velitel akce. Tomáš Polčák – 1. Prapor

 

7.duben – vynucené zásobování.

9. dubna – Přepad kolony MKA u Bratřejova – zajati dva vyšší maďarští důstojníci. Tito později utekli a usvědčovali partyzány při vypalování osmi prlovských domů.

Konec dubna – vzpomínky Vizovský i Šebík – archiv fond Macháň.

Při přechodu z Trubisek na pozice se nad Pozděchovem střetla rota Tomša I.  Se 14 něm. Vojáky s vysílačkou. Získány pancéřové pěsti, kulomet MG 34/42? Vysílačka zničena.

Připravujeme podrobnou zprávu o pohybu 1.praporu (prlovského) - od 20.dubna do posledních osvobozovacích bojů 4.května ve Vizovicích.

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Všechny informace publikované na těchto stránkách jsou dohledatelné v archivech. Kopírování bez souhlasu autora stránek (Valašský odbojový spolek- PRLOV 1945) je zakázáno! V případě zájmu o použití některých pasáží se na nás obraťte pro udělení souhlasu. Děkujeme za pochopení!