Druhý národní odboj

 
 

Československý odboj (1939–1945) bylo odbojové hnutí, které se začalo formovat dle našeho úsudku a poznatků získaných z literatury a studia archivních dokumentů a dobového tisku ještě než došlo k německé okupaci Čech a Moravy a založení Slovenského státu v březnu 1939 a skončil s porážkou nacistického Německa a  znovuobnovením Československa v jeho předmnichovských hranicích, ale bez části západní Ukrajiny jíž si nárokoval SSSR.

Po odevzdání pevnostního systému bylo generalitě jasné, že stát obklopený nepřáteli a okradený o strategická opevnění, průmyslové závody v pohraničí a také spousta písemností se nestihla přemístit v překotné době od 23. Září do 1. Října 1938, kdy si Hitler pohrával s Anglo-Francouzskou aliancí, která nebyla ochotna vstoupit do války kvůli našemu státu i když to byla poslední solidní možnost jak zastavit Hitlera. Ať je tato otázka sebespekulativnější je to tak. Naše moderní armáda s půldruhým milionem mužů ve zbrani i když v armádě byli i národnostně odlišné skupiny, tak na důležitá místa se dostali jedinci s německým občanstvím jen výjimečně. Důstojnický sbor si totiž tuto skutečnost uvědomoval a obranné zpravodajství mělo přehled kdo je aktivním henleinovcem a ti skuteční vůdcové k mobilizaci nenastoupili, utekli totiž do říše.

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ODBOJOVÉ ORGANIZACE

Obrana národa –  Převážně vojenská organizace s civilní složkou, navržena plošně po celé zemi k rychlému povstání proti okupantům. Byli instruováni z Londýna k tomu, vyvolat povstání až do roku 1941. Byla to velká chyba ÚVOZ – Ústředního vedení odboje v zahraničí v čele s prezidentem Benešem ( Navrátil) – bohužel neměli v začátcích podporu a byli značně nejednotni.

ČOSVO – Československá obec sokolská v odboji

PVVZ – Petiční výbor věrni zůstaneme

– Politické ústředí

KSČ –ilegální komunisté – měli dvojí přístup, jednak měli po stranické linii zákaz se vměšovat, před napadením SSSR, ale někteří vlastenečtí komunisté to ignorovali a pracovali pro odboj.

NHPM- Národní hnutí pracující mládeže

ÚVOD a ÚVOZ -ústřední vedení odboje domácího a  ústřední vedení odboje zahraničního.

Všechna tato uskupení měla být pod úvodem sjednocena, ale nestalo se tak.

 

 

 

 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Všechny informace publikované na těchto stránkách jsou dohledatelné v archivech. Kopírování bez souhlasu autora stránek (Valašský odbojový spolek- PRLOV 1945) je zakázáno! V případě zájmu o použití některých pasáží se na nás obraťte pro udělení souhlasu. Děkujeme za pochopení!