Schůze Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu v Prlově

8. 11. 2013  proběhla v salónku (videokavárně) KD v Prlově Výroční členská schůze výše jmenované organizace. ZO ČSBS Prlov patří ve Zlínském kraji k nejaktivnějším a tuto skutečnost nám potvrdili i vzácní hosté, kteří se Výroční členské schůze zůčastnili. Za všechny jmenujme předsedu ČSBS plk.Jaroslava Vodičku v.v , předsedu OV ČSBS Vsetín bratra Mikulčáka, posledního žijícího příslušníka partyzánského oddílu Petra Buďka z našeho okolí plk.Jana Hronka v.v

Jako host vystoupila i spoluiniciátorka našeho spolku Mgr. Petra Prokšanová. Její zajímavý proslov přítomné zaujal a došlo i na seznámení přítomných s úmyslem  registrace nového sdružení/spolku.  U členů ZO ČSBS i u hostů byla tato aktivita přijata vesměs pozitivně.

S registrací jsme nicméně nuceni počkat do nového roku, kdy bude v platnosti nový občanský zákoník, který upravuje oblast sdružování občanů. Věříme ale v užší spolupráci s ZO ČSBS Prlov ještě před registrací našeho spolku a přejeme všem bratrům a sestrám pevné zdraví.

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Všechny informace publikované na těchto stránkách jsou dohledatelné v archivech. Kopírování bez souhlasu autora stránek (Valašský odbojový spolek- PRLOV 1945) je zakázáno! V případě zájmu o použití některých pasáží se na nás obraťte pro udělení souhlasu. Děkujeme za pochopení!