Staňte se spoluautory knihy Valašského odbojového spolku z.s

Vážení čtenáři.
Jsme téměř u konce naší dlouholeté práce. Tento web existuje již asi čtyři roky, ale ještě dávno před tímto webem započala práce na znovuobjevení a přiblížení problému, týkajícího se II. národního odboje a jeho vrcholné fáze, partyzánského hnutí což je otázkou zejména let 1944-45.Partyzánské hnutí se však vyvíjelo již od podzimu 1941, kdy komunistické buňky založily v okolí obce Chomýž na Konicku oddíl s názvem převzatým od prvoválečných zběhů z Rakousko-Uherské armády, kteří se schovávali v lesích a říkalo se jim Zelené kádry. Zelený kádr formovali opravdu komunisté, ale spolupracovali i s jinými složkami odboje, byli však nejradikálnější a řídili se doktrínou kominterny to znamená podle pokynů Moskvy. Brzy zjistili, že partyzánský odboj v podmínkách protektorátu bude specifickým a nesmírně obtížným. Věřili však ve společnou myšlenku celého II. odboje - obnova Československé republiky v předmnichovských hranicích a přeměna státu na jinou formu demokracie, bez vrstev, které se zpronevěřily myšlence Masaryka a Beneše. Je to tak. Když čteme knihu Cestou národního odboje a pravidla harcovníků jak si říkali což málokdo ví, hlavně R-3 používala, tento "krycí" pojem.
Dovolujeme si Vás oslovit jako možné vlastníky cenných fotografií nebo rodinných vzpomínek, které bychom rádi zveřejnili aniž by to znamenalo zneuctění památky tohoto odboje a jeho hrdinů. S touto smutnou skutečností se setkávají pozůstalí všech odbojářů napříč politickým spektrem tak jako byl odboj samotný v letech na něž se zaměřujeme. Do budoucna plánujeme rozšířit okruh i na léta 1939 -43. Cokoli nám poskytnete bude archiváno a předáno do Státního okresního archivu ve Vsetíně, po digitalizaci anebo navrácení do Vašich rukou. Zveřejníme Vaše poznatky jen s výslovným souhlasem a po seznámení konkrétních dárců s fakty o jejich předcích s tím, že máme kladné zkušenosti se zpětnou vazbou mezi potomky partyzánů a námi. Potomci nebo pozůstalí znovu po letech cítí zadostiučinění, ale někdy bohužel litují toho, že se zrovna k nim přišli partyzáni schovat. Nedivíme se jim.
 

KAPITOLA PRVNÍ

 

Valašské hory se na podzim 1944 a na jaře 1945 staly dějištěm dramatu, které by si zasloužilo větší pozornost široké veřejnosti jako příklad lásky k vlasti těch nejobyčejnějších a nejchudších lidí, kteří  se zapojili do boje proti nacistům. Měli zkušenosti s přechováváním uprchlých válečných zajatců, které v nesčetných případech postavili na nohy a zařídili cestu přes hranice na Slovensko odkud chtěli nejprve přecházet frontu, ale blížilo se SNP, tak je zachycovaly mnohé part. skupinky a tvořily se tak partyzánská tělesa a neodmítli ani v době, kdy k nim začali chodit ozbrojeni, když se museli na rozkaz UŠPH stáhnout ze Slovenska a rozdmýchat povstání i u nás. Proč, protože si uvědomovali, že čekáním a neustálým odkládáním se zbraní nedočkají a převzali ruské heslo- když nemáš zbraň, vem ji nepříteli zbraně potřebovali i oni aby se po boku těchto zkušených velitelů dokázali vypořádat s nenáviděnými nacisty a jejich přisluhovači.

Vždyť Valaši si o svoje práva na svobodný, nikým, krom Božích a přírodních zákonů neřízený,  neovlivňovaný život, dokázali bránit již od pradávna a před druhou válkou, si Valašským povstáním v sedmnáctém století zajistili nesmrtelnost a po dvou stech letech přijali jejich potomci na svá bedra tento těžký úkol  znovu.

Hovoříme nyní o malé vesnici se 490 obyvateli, jenž se stala domovem a bezpečným útočištěm bojovníků 1.čs.partyzánské brigády Jana Žižky, na dobu zhruba půl roku. Nacisté se proto na této partyzánské obci vyřádili 23.4.1945. 

Ano mluvíme o Prlovu. Dlouho opomíjeném středisku partyzánského odboje, stejně významném  jako Hošťálková, Ratiboř a další valašské dědiny , uznané  za  partyzánské obce.

 Ale jediný Prlov se této tradice  nezřekl ani v dobách, kdy bylo vše partyzánské, považováno za špatné. Bohužel.

Uděláme vše pro to aby tento odkaz byl udržen v důstojné podobě a máme jasnou představu o rozpočtu na jeden rok. Při naší vizi, zahrnující neustálý vývoj v různých oblastech bádání a spolu s průvodcovskými službami a s kvalitním historickým výkladem je 300 000 ročně pro VOS plně dostačující včetně režie členů, kteří hradí provoz ze svého i když obec Prlov nám výrazně pomáhá- za což jsme vděčni a můžeme slíbit, že také budeme dbát na to, aby nebyly naše poznatky kýmkoliv zneužty k politické propagandě jakékoli politické entity.

Pište na kontaktní adresu přímo hlavnímu autorovi a to: danielgargulak@seznam.cz.
Stejnou cestou se můžete stát i členy VOS z.s.

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Všechny informace publikované na těchto stránkách jsou dohledatelné v archivech. Kopírování bez souhlasu autora stránek (Valašský odbojový spolek- PRLOV 1945) je zakázáno! V případě zájmu o použití některých pasáží se na nás obraťte pro udělení souhlasu. Děkujeme za pochopení!